Dierenkliniek Vollaers
Holyweg 18, 3137 KB Vlaardingen info@dierenkliniekvollaers.nl

Actueel

Hoge bloeddruk bij katten

Hypertensie is een medische term voor hoge bloeddruk. Dit komt vaak voor bij mensen, daarom maakt bloeddrukmeting bij de huisarts deel uit van het standaard onderzoek. Hoewel de meeste katteneigenaars er niet van op de hoogte zijn, kunnen katten ook hypertensie ontwikkelen. De normale bloeddruk bij gezonde katten bedraagt 80 tot 140 mmHg. Wanneer de bloeddruk hoger is dan 160 mmHg, spreekt men van hypertensie. Net als bij mensen, zijn er uiterlijk geen zichtbare aanwijzingen. Deze aandoening noemt men vaak de stille doder, omdat ze meestal pas herkend wordt wanneer er erge gevolgen ontstaan. Eveneens net als bij mensen, neemt het risico op hypertensie toe op hogere leeftijd en bij nierproblemen.


Waarom is het belangrijk bij katten?
• Hypertensie is schadelijk voor het hele lichaam. Bij katten kan hypertensie schade veroorzaken ter hoogte van belangrijke organen zoals de ogen, de nieren, het hart en de hersenen.
• Bij een te hoge bloeddruk kunnen bloedingen optreden in het oog of kan het netvlies loskomen, waardoor de kat plots blind wordt. Ongeveer 40-70% van de hypertensieve katten loopt schade op ter hoogte van het netvlies.
• Ook andere organen kunnen schade oplopen. Hersenbloedingen kunnen neurologische symptomen veroorzaken zoals een wankelende gang, aanvalletjes, dementie en zelfs coma. Ook de nieren kunnen
beschadigd raken, en reeds aanwezige nierproblemen verergeren.


Welke katten lopen het meeste risico?
Hypertensie komt het vaakst voor bij katten van gemiddelde tot oudere leeftijd. Ongeveer 15% van de katten ouder dan 7 jaar ontwikkelt hypertensie. In vele gevallen is er een onderliggende oorzaak, zoals chronisch nierfalen en een overactieve schildklier (hyperthyroïdie).


Hoe kunnen we de bloeddruk van een kat controleren?
• Bloeddrukmeting is de enige manier om de bloeddruk van de kat te controleren. Het materiaal hiervoor nodig
is gelijkaardig aan datgene gebruikt door de huisarts. Hierbij plaatst de dierenarts een kleine band rond de poot
of de staart.
• Bloeddrukmeting is snel, eenvoudig en volledig pijnloos. Het duurt slechts enkele minuten, en de meeste katten laten het goed toe.
• Soms vraagt het wel even geduld, omdat de katten rustig moeten zijn om betrouwbare resultaten te bekomen. Gelukkig zijn de meeste katten meewerkend en laten ze de bloeddrukmeting goed toe.
• Een oogonderzoek geeft meer informatie over de eventueel opgelopen schade door hypertensie.


Wanneer moet de bloeddruk van een kat gecontroleerd worden?
• Vroege detectie van hypertensie is erg belangrijk. Vroegtijdige behandeling kan blindheid voorkomen.
• Daarom wordt aangeraden om minstens één keer per jaar de bloeddruk te controleren bij katten ouder dan 7 jaar en bij katten die lijden aan chronisch nierfalen of schildklierproblemen.
• Bloeddrukmeting is snel en eenvoudig, en zou deel moeten uitmaken van de jaarlijkse gezondheidscontrole bij oudere katten.


Waarom hoge bloeddruk behandelen?
• De behandeling van hypertensie is heel belangrijk om schade aan belangrijke organen te voorkomen of te
beperken.
• Behandeling zal ook de levenskwaliteit van de kat verbeteren, en zorgen voor een langer en gezonder leven.


Hoe wordt hypertensie behandeld?
• Dierenartsen kunnen nu zeer doeltreffende en veilige medicatie voorschrijven om hypertensie te behandelen.
• Voor de start van de behandeling zal uw dierenarts de bloeddruk van uw kat meten om na te gaan of er wel
degelijk hypertensie aanwezig is. Na het opstarten van de behandeling zal de bloeddruk regelmatig gecontroleerd worden, zodat de medicatie aangepast kan worden indien nodig. Het gaat om een levenslange
behandeling.
• Indien een onderliggende aandoening aanwezig is, moet deze uiteraard ook behandeld worden.

Voor meer informatie, zie www.amodeus.vet/nl.
Wilt u een afspraak inplannen om uw kat te laten controleren en een bloeddruk te meten, dan kunt u ons bereiken via 010-4744103 of info@dierenkliniekvollaers.nl

Naar overzicht